Bestelformulier herhaalrecept/voeding

Gezondheid is onze prioriteit.

Informatie afhandeling en verzendkosten

* brievenbus pakket €6,-

* Verzendkosten pakket tot 10 kg aangetekend 8,50.

Privacy verklaring

Dierenartspraktijk Wolff gebruikt patiënten en cliënt gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dierenartspraktijk Wolff deelt patiënten en cliënt gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Dierenartspraktijk Wolff bewaart patiënten en cliënt gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dierenartspraktijk Wolff houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten en cliënt gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Dierenartspraktijk Wolff informeert cliënten over de rechten van de cliënt en patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dierenartspraktijk Wolff informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Dierenartspraktijk Wolff informeert cliënten indien Dierenartspraktijk Wolff bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Dierenarts praktijk Wolff

Gezondheid is onze prioriteit!