Röntgen onderzoek

Gezondheid is onze prioriteit.

Onderzoek van het skelet met röntgen apparatuur

Met behulp van een röntgenfoto kan het inwendige van een dier zichtbaar gemaakt worden. Vooral het skelet is uitstekend zichtbaar op röntgenfoto’s. De botten bevatten nl. veel calcium, dat als eigenschap heeft, dat het röntgenfotostraling veel beter tegenhoudt dan de omringende weefsels.

Voor honden met een stamboom, waarmee men graag wil fokken, kan het noodzakelijk zijn om officiële HD en/of ED foto’s te laten maken. Per ras mogen deze pas op een bepaalde leeftijd gemaakt worden

Uiteraard zijn de medewerkers van dierenarts praktijk Wolff goed op de hoogte wanneer welk ras voor HD of ED foto's in aanmerking komt.

HD en ED foto’s moeten aan strikte eisen voldoen. Eén van deze eisen is dat de dierenarts, die de foto maakt, in bezit is van een certificaat.

Dierenarts Nanne Wolff is gecertificeerd voor HD en ED fotografie.

De beoordeling van deze foto’s ligt volledig bij de onafhankelijke Raad van Beheer.

Dierenarts praktijk Wolff

Gezondheid is onze prioriteit!